Kasutustingimused,
eeskirjad & privaatsus

Palun lugege hoolikalt järgmisi eeskirju enne meie turuplatside kasutamist. Veebisaidi kasutamine on allutatud järgmistele kasutustingimustele, millega olete õiguslikult kohustatud nõustuma, kui kasutate veebisaiti. Kui te ei ole valmis neid tingimusi järgima, peate veebisaidilt viivitamatult lahkuma.

1. Sissejuhatus

 • 1.1. Racemarket.net on võidusõidule pühendatud kuulutuste veebileht. Seetõttu ei tohi te avaldada kuulutusi "tavaliste" autode, mootorrataste ja varustuse kohta.
 • 1.2. Racemarket.net, "racemarket network", "racemarket", "me", "meid", "meie" tähendab kaubamärki, mille omanik ja haldaja on New Tab, ettevõte, mis on registreeritud Sloveenias (SI), registrinumber 8195340000 ja mille peakontor asub aadressil Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana.
 • 1.3. Riikide nimede kasutamine turuplatsi pealkirjades ja väljapandud lippude sees ei tähenda mingit seost, heakskiitu või kuuluvust riigi- või valitsusasutustega, seda kasutatakse ainult iga turuplatsi sihtrühma lihtsamaks tõlgendamiseks.

2. Autoriõigus

Autoriõigused ja kõik muud Veebisaidil oleva materjali õigused kuuluvad Racemarket.netile või on nendega kaasas õiguste omaniku loal.

3. Keelatud kasutamine

Nõustute veebisaiti mitte kasutama
 • mittekonkureerivate reklaamide postitamiseks. Igapäevaste kasutusautode, jalgrataste ja seadmete reklaamid eemaldatakse ilma ette teatamata. Kui kasutaja postitab eemaldatud reklaami saidil uuesti, saab administraatorilt hoiatus ja selle konto eemaldamiseks on enne selle eemaldamist täpselt 24 tundi aega.
 •     
 • luua andmebaas (elektrooniline või muul viisil), mis sisaldab veebisaidilt allalaaditud või muul viisil saadud materjale, välja arvatud veebisaidil selgesõnaliselt lubatud korral;
 •      
 • Veebisaidil olevate reklaamide levitamiseks või Veebilehe kasutamiseks muudel kaubanduslikel eesmärkidel (mis hõlmavad Veebisaidi kasutamist, et edendada või julgustada teie kaupade / teenuste müüki);
 •     
 • lingid Veebisaidil asetada, kus need lingid kasutavad kasutajaid ebaseadusliku materjali või materjaliga, mis on vastuolus käesolevate tingimustega;
 •     
 • veebisaidilt saadud materjalide edastamiseks või ringlusse laskmiseks kolmandatele isikutele, välja arvatud veebisaidil selgesõnaliselt lubatud juhtudel;
 •     
 • nii, et eemaldada autoriõiguse või kaubamärgi teade (-dokumendid) kõigist nende tingimuste kohaselt tehtud materjalide koopiatest;
 •     
 • levitada mistahes soovimatuid või volitamata reklaame, reklaammaterjale, rämpsposti, rämpsposti, kettkirju, püramiidskeeme või mis tahes muud pakkumisi;
 •     
 • levitada mis tahes materjali, mis sisaldab tarkvara viiruseid või mis tahes muud arvutikoodi, faile või programme, mille eesmärk on katkestada, kahjustada, hävitada või piirata mis tahes arvutitarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsionaalsust;
 •     
 • levitada mis tahes materjale, mis rikuvad või võivad rikkuda mis tahes kolmanda isiku õigusi (sh intellektuaalse omandi õigused) või olla ebaseaduslikud, ähvardavad, laimavad, ebamäärane, ebakindel, solvav, pornograafiline, kuritahtlik, rassilise vihkamise õhutavad, diskrimineerivad, eraelu puutumatust rikkudes, mis võib põhjustada ärritust või ebamugavusi või võib piirata või takistada veebisaidi kasutamist ükskõik millise isiku poolt või mis loob või soodustab käitumist, mida võib pidada kuriteoks või tekitada tsiviilvastutust igas maailma riigis;
 •     
 • levitada mis tahes materjali, mis kahjustab teiste isikute kui teie enda privaatsust või turvalisust;
 •     
 • levitada mis tahes materjale, mis põhjustavad või võivad põhjustada Racemarket.net või selle mis tahes kaubamärgi või tütarettevõtte vaidlustamiseks või mis tahes viisil nende mainet kahjustada;
 •     
 • levitada mistahes materjali, kui Racemarket.net kasutab materjali või Racemarket.net litsentsitud või lubatud kolmandat isikut, mis toob kaasa kolmandate isikute nõuded; või
 •     
 • postitada linke, mis kasutavad kasutajaid materjali, mis on vastuolus mõne eespool nimetatud piiranguga.

3.1. Reklaamireeglid

 • Tavapärased reklaamid ei kaota kehtivust seni, kuni kasutaja märgib müüdud objekte (kui neid on müüdud kategooriasse).
 • Kasutaja ei tohi reklaami muuta ja selle sisu (pealkiri, kirjeldus, pildid ja muud andmed) asendada uue kirjega. Näide: kui kasutaja müüb Subaru Impreza, ei tohi see reklaami muuta (kui Impreza müüdi või mitte) ja asendama Impreza Mitsubishi käigukastiga, kuna seda käsitletakse müüdud esemetena ja eemaldatakse.
 • Tõlked: kuna meie meeskond teeb kõik endast oleneva, et anda täpseid tõlkeid kõigis keeltes, võib see tulla teatud tõlkega seotud vigadesse, mille eest me vabandame. Uue reklaami paigutamisel vältige lühendite (erinevus jne) ja slängi sõnu, kuna see võib põhjustada tõlkeid. Meil on tõlkijad, mitte teie kohalikud mehaanikud. Racemarket ei vastuta mis tahes tõlkevigade eest, mis põhjustavad müüja ja ostja vahelise müügiprotsessi käigus arusaamatusi ja vaidlusi. Müüja vastutab kuulutuse (noteeringu) õigsuse kinnitamise eest, samas kui ostja peab tutvuma kõigi üksikasjadega pakutava kauba kohta, mis on müügis sisalduvad.
 • Kui reklaam on makstud ja postitatud, pole teil tagasimakseõigust (isegi kui reklaam eemaldas meie poolt nende tingimuste mittetäitmise tõttu).
 • Punkte ei saa vahetada ega tagasi maksta (teie konto ülejäänud summa).
 • Kõiki päringuid modereeritakse enne nende saatmist müüjale (reklaamitud üksuse omanikule) käsitsi, et vältida kelmuse / rämpsposti saatmist. Esitades päringu igas kuulutuses oleva kontaktivormi kaudu, nõustub kasutaja / külastaja, et tema andmed esitatakse müüjale ja racemarket kasutab neid andmeid ainult selle päringu jaoks ning neid ei jagata ühegi teise kolmanda osapoolega kui müüja.

4. Kasutaja loodud sisu

Veebisaidi lehed, kus saate sisu postitada, on mõeldud teie seadusliku, asjakohase, õiglase ja asjakohase teabe, arvamuste ja kommentaaride mitteäriliseks vahetamiseks. Veebisaidi kasutamine, mis ei vasta nimetatud eesmärkidele, on rangelt keelatud. Veebisaidile mis tahes sisu edastades:
 • 4.1.1. anda Racemarket.net'ile ülemaailmse, mitteeksklusiivse ja tasuta litsentsi kasutada sellist sisu ja kogu selles sisalduvat materjali mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutada, muuta, levitada, muuta, kopeerida, paljundada, tõlkida, avalikustada, avaldada ja/või eemaldada sellist sisu veebisaidilt. Kui te olete registreeritud kui "ettevõte", annate te loa kasutada oma kaubamärki ja graafikat (logosid) veebisaidi teatud osades, mis on teistele külastajatele avalikult nähtavad. Kui te ei soovi seda luba anda, andke meile sellest kohe pärast registreerimist või hiljem igal ajal teada ja me eemaldame selle kohe.
 • 4.1.2. tagab Racemarket.netile, et kogu selline sisu vastab punkti 3 sätetele; ja
 • 4.1.3. tunnistavad, et Racemarket.net võib nõuda eespool nimetatud õiguste ja garantiide kinnitamist ning nõustub tegema seda 7 päeva jooksul alates Racemarket.net-i mistahes taotlusest.
 • 4.2. Racemarket.net jätab endale õiguse (kuid mitte kohustus) oma äranägemise järgi keelduda veebisaidi postitatud või kättesaadavaks tehtud sisu muutmisest, selle muutmisest või selle eemaldamisest ilma et peaks seda põhjendama. Siiski ei vaadata Racemarket.net materjale, mida teie või keegi teine ​​Veebisaidile teeb, ja seetõttu, kui meid konkreetselt ei teavitata sisu sisu olemusest, ei saa te eeldada, et Racemarket.net on sellest teadlik. Kui olete vastu Veebilehele paigutatud materjali avaldamisele, võtke palun ühendust Racemarket.net'iga, kasutades veebisaidi lehelt «Kontakt meiega» toodud kontaktandmeid ja võtame kõik vajalikud meetmed.
 • 4.3. Racemarket.net ei võta endale vastutust mis tahes avalduste, materjalide ega muude esildiste eest, mille on esitanud teie või mõni kolmas isik, või nende kahjude või kahjude eest, mis on tekkinud seoses käesolevate Tingimuste rikkumisega.
 • 4.4. võib paigutada reklaame ainult müügiks mõeldud üksikutele esemetele, mitte reklaamida üheaegselt teenuseid või tooteid. Teenuste reklaamimiseks pakume bännerreklaame.

5. Lingid teistelt veebisaitidelt

Võite linkida veebisaidile, kuid rangelt ainult sellepärast, et te ei kopeerige veebisaidi lehti ja järgige järgmisi tingimusi:
 • 5.1.1. te ei loo veebisaiti raami ega ühtki muud brauseri või piirikeskkonda.
 • 5.1.2. te ei viita mingil viisil Racemarket.net-i heakskiidule muud kui tema kirjaliku nõusolekuta või valesti oma suhteid Racemarket.net-iga;
 • 5.1.3. te ei kasuta veebisaidil kuvatud logosid ega kaubamärke ilma Racemarket.neti kirjaliku loata;
 • 5.1.4. te ei lingi veebisaidilt, mis ei kuulu teie omandisse; ja
 • 5.1.5 teie veebisait ei sisalda ebameeldivaid, solvavaid ega vastuolulisi materjale, mis rikuvad mis tahes muu intellektuaalse omandi õigusi või muid õigusi või ei vasta muul viisil kehtivatele seadustele ja määrused.

6. Kaubamärgid

Racemarket.net kaubamärgid (kas registreeritud või registreerimata) ja graafika, logod, disainid, lehtede päised ja nuppudega seotud ikoonid on Racemarket.net intellektuaalomandi õigused ning teie ega teie poolt kasutatavaid segadusesõbralikke versioone ei pruugi olla, sealhulgas (kuid mitte ainult et) mis tahes kaubamärgi ja / või domeeninimede osana ilma Racemarket.net'i eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud selleks, et viidata Racemarket.net'ile ja sellega seotud kaubamärkidele seaduslikult ja heauskselt (ainult).

7. Registreerimine

 • 7.1.Veebisaidi teatud osade juurde pääsemiseks võib Racemarket.net nõuda teid ise registreerima ja teatud teavet. Sellele registreerimisele kohaldatakse konkreetseid registreerimise tingimusi. Kui registreerute, nõustute ka:
 • 7.1.1. esitama tõese, täpse, praeguse ja täieliku teabe enda kohta vastava registreerimisvormi alusel (selline teave on "registreerimisandmed"); ja
 • 7.1.2. säilitage ja uuendage registreerimisandmeid viivitamatult, et need oleksid täielikult ajakohased.
 • 7.2. Kui registreerute veebisaidil, antakse teile kasutajanimi ja parool. Neid konto andmeid peate kasutama ainult teie poolt; kasutajanime ja parooli jagamine mõne teise inimesega või võrgu mitmele kasutajale kättesaadavaks tegemine on rangelt keelatud. Seega nõustute:
 • 7.2.1 säilitage oma kasutajanime ja parooli turvalisus ning võite täielikult vastutama oma veebisaidi kõigi kasutajate ja paroolide kasutamise eest;
 • 7.2.2 teavitama viivitamatult Racemarket.net'it, kui olete saanud teada oma kasutajanime ja parooli omavolilisest kasutamisest või mõne muu turvalisuse rikkumisest, saatnud kuvatud kontaktandmetesse asjakohaselt sõnastatud kirja Veebisaidi leheküljel "võtke meiega ühendust"; ja
 • 7.2.3. veenduge, et olete oma veebisaidi kontolt iga sessiooni lõpus.
 • 7.2.4 racemarket.net ei küsi kunagi teie parooli, kui saadate oma parooli kaudu päringu posti või muude vahendite kaudu, ÄRGE saatke see tagasi, see on tõenäoliselt pettus, mida me ei saa kontrollida. Racemarket.net ei saa ja ei vastuta kahjude, kahjude või kulude eest, mis tulenevad teie nõuetele mittevastavusest.

8. Vastutusest loobumine

 • 8.1. Kuigi Racemarket.net püüab tagada, et veebisait on tavaliselt 24 tundi ööpäevas, võib Internetis esineda võivate vigade, katkestuste ja viivituste tõttu igal ajal. Sellest tulenevalt antakse Veebileht "AS IS" ja "AS AVAILABLE" alusel ilma igasuguste garantiideta ja me ei võta endale mingit vastutust, mis tulenevad võimalike katkestuste olemasolust. Juurdepääs veebisaidile võib ajutiselt ja ilma etteteatamiseta peatada süsteemi rikke, hoolduse või paranduse korral või muul mõistlikul põhjusel.
 • 8.2. Te tunnistate, et samal ajal kui Racemarket.net püüab tagada, et Racemarket.net'i poolt e-posti teel või muul viisil ("Racemarket.net Materjalid") esitatud veebisaidi ja sellega seotud materjalide kohta esitatud teave oleks õige ja täielik, antakse see ainult üldise teabe saamiseks ei ole mõeldud teie konkreetsete nõuete käsitlemiseks ja see ei kujuta Racemarket.net-i mingit nõu ega soovitust. Te tunnistate, et Veebisaidil sisalduv teave ei pruugi kajastada Racemarket.neti või selle tootemargi seisukohti ja arvamusi ning et Racemarket.net Materjalid ei tohiks teile tugineda mis tahes konkreetse investeeringu tegemisel (või sellest hoidumises) või muud äri- või isiklikud otsused ning tunnistavad, et enne sellise otsuse vastuvõtmist tuleb saada erialane nõuanne.
 • 8.3. Te tunnistate, et osa sisu võib esitada kolmandad osapooled ning Racemarket.net ei ole selle täpsust ja täielikkust kontrollinud. Racemarket.net ei vastuta Veebisaidil või Racemarket.net materjalides esitatud teabe mis tahes ebatäpsuse või tegevusetuse eest. Kõik vaikimisi antud garantiid on käesolevatest nõuetest ja nõuetest välja jäetud niivõrd, kuivõrd neid võib seaduse järgi välistada.
 • 8.4. Racemarket.net kasutab mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et veebileht ja Racemarket.net materjalid ei sisalda ega levitata viirusi ega muid pahatahtlikke koode. Siiski on soovitatav, et viirus kontrolliks kõiki selliseid materjale ja kontrolliks regulaarselt viiruste ja muu pahatahtliku koodi olemasolu. Racemarket.net jätab kehtivate seadustega lubatud ulatuses välja kõik vastutuse, mis tulenevad arvutiviiruste või muu Veebisaidilt või Racemarket.net materjalidest pärinevate või lepingutega seotud kahjude või kahjude eest.
 • 8.5. Racemarket.net ei vastuta mis tahes kahjude ja kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjude eest saamata jäänud kasumi, kahju hüvitamise, konfidentsiaalsuse ja andmete rikkumise eest), mis tulenevad lepingust, deliktist või muul viisil veebisaidi või mis tahes sisu kasutamisest või mittekasutamisest või mis tahes tegevusest, mis on tehtud (või mille tegemisest on loobutud) veebisaidi või selle sisu kasutamise tulemusena, sealhulgas seoses kolmandate isikute õiguste rikkumisega, mis tulenevad sisu kasutamisest, pettuse, surma ja mis tahes muu kahjuga, mida ei saa välistada või piirata kohaldatava õiguse alusel. Kõik tehingud ja kõik kokkulepped ostjate ja müüjate vahel tehakse täielikult omal vastutusel, racemarket.net ei ole neist teadlik, ei kontrolli neid ja ei vastuta pettuste, pettusevastaste nõuete ega muude sarnaste ebameeldivuste eest, mis võivad tekkida kahe osapoole vahel veebisaidi või selle sisu kasutamise tulemusena.
 • 8.6. Veebilehe viited kolmandate osapoolte veebisaitidele on mõeldud ainult teie mugavuse huvides. Kui kasutate neid linke, lahkute veebisaidilt. Racemarket.net ei ole neid kolmandate osapoolte veebisaite läbi vaadanud ja ei kontrolli ega vastuta nende veebisaitide ega nende sisu ega kättesaadavuse eest. Racemarket.net ei nõustu nendega ega nendega seotud mis tahes materjali ega nende kasutamisega saadud tulemusi. Kui otsustate juurdepääsu mõnele veebisaidiga seotud kolmanda osapoole veebisaidile, teete seda täiesti omal vastutusel. Pange tähele, et Racemarket.net ei anna mingit garantiid, et lingid kolmandate osapoolte saitidele saidil märgistatakse kui sellist.
 • 8.7. Veebisait võib sisaldada linke kolmanda osapoole veebisaitidele, kus saate tooteid osta. Te tunnistate, et kolmanda osapoole veebisaidil ostu sooritamisel sõlmite selle kolmanda osapoolega omal vastutusel lepingu ja Racemarket.net ei vastuta selle lepingu eest. Pidage meeles, et kolmandad osapooled võivad selliseid ostusaite juhtida Veebisaidi nimele viitamisega, kuid see ei tähenda, et Racemarket.net vastutab nende käitumise eest või lepingutega, millega te nendega ühinete.
 • 8.8. Veebisait võib aeg-ajalt sisaldada reklaami ja sponsorlust. Racemarket.net ei vastuta selliste reklaamijate ja sponsorite pakutava materjali sisu ega nende vabatahtlike või seadusjärgsete koodide või sätete järgimise eest. Täpsemalt, Racemarket.net ei anna mingit garantiid, et ta ei võta oma konkurentidelt reklaame ega sponsorlust.
 • 8.9. komisjonimüük - kõik "komisjonimüügi" teenuse raames pakutavad ja "racemarket" ("Racemarket Sales" nt) sisaldavate kontonimede all loetletud esemed reklaamivad klientide omandis olevaid esemeid, mida Racemarket ei ole kontrollinud, kuna ta ei ole teadlik nende asukohast ja seisukorrast peale omanikult endalt saadud teabe. Racemarket ei vastuta kahjude ja kahjude eest ega anna garantiisid (kohaldatakse artiklit 8.5). Omanik vastutab reklaami ja kommunikatsiooni õigsuse kinnitamise eest, samas kui ostja peab enne maksete tegemist tutvuma kõigi üksikasjadega pakutava kauba kohta, mis on müügis sisalduvad. Kõik vaidlused lahendatakse ostja ja müüja vahel, ilma racemarketi osaluseta.

9. Veebilehe ja kasutajahüvitiste peatamine

 • 9.1. Kui Racemarket.net usub, et mingil põhjusel ei järginud ühtegi nendest Tingimustest, võib ta oma äranägemise järgi peatada või tühistada oma juurdepääsu kõigile või mõnele Veebilehele kohe ja ilma eelnevalt teatamata .
 • 9.2. Ilma et see piiraks punkti 10 sätete kohaldamist, nõustute Te võistlema Racemarket.net'iga mis tahes kahjude, kahjude, kulude ja / või kohustuste (sealhulgas kohtukulude) eest, mis tulenevad teie Veebisaidi ja / või Racemarket.net materjalide kasutamine (või kolmanda osapoole poolt teie kasutajanime ja parooli kasutades), sealhulgas eelkõige (kuid mitte ainult) veebisaidil avaldatud avaldused, sissemaksed või muu sisu.
 • 9.3. Kui teie reklaam / reklaamid / konto peatati, pole teil õigus saada tagasimakset juba makstud teenustele ja teie kontole jäänud saldo.

10. Racemarket.neti vastutuse piiramine

 • 10.1. Racemarket.net ei ole vastutav teie eest Racemarket.net'i või selle töötajate tekitatud kahju eest (rohkem reeglis 8.5).

11. Tehke pakkumine

 • 11.1. „Tehke pakkumine” on funktsioon, mida saavad kasutada kasutajad - potentsiaalsed ostjad, et esitada oma pakkumine turul loetletud eseme soetamiseks.
 • 11.2. Funktsionaalsuse kasutamisele kehtivad järgmised punktis 11 kirjeldatud kasutustingimused, millega olete seaduslikult kohustatud nõustuma koos muude klauslitega, mis mõjutavad veebisaidi üldist kasutamist.
 • 11.3. Müüja saab funktsiooni lubada, valides reklaami esitamise või hilisema muutmise ajal valiku „Luba pakkumine”. Funktsionaalsuse lubamisega nõustub müüja järgima punkti 11.2 eeskirju. Kui see on lubatud, saab valitud kirje nupu „tee pakkumine”, mida kasutajad (potentsiaalsed ostjad) saavad kasutada oma pakkumiste esitamiseks loetletud kaupade hankimiseks. Ostjad nõustuvad pakkumist esitades eeskirju järgima. Müüja saab vahekaardil „Pakkumine” vaadata üle kõik oma kasutajakonto siseselt saadud pakkumised ja valida, kas „keelduda” sobimatuks peetavatest või „nõustuda” sobivaga.
  Pärast aktsepteerimist teavitatakse aktsepteeritud pakkumist esitanud ostjat e -posti teel ja tal on kuni 48 tundi aega oma tõsiduse tõestamiseks, kandes kavandatud summa turvalisele deponeerimiskontole. Kui ostja seda ei tee, on müüjal lubatud teine ​​pakkumine (kui see on sobiv) vastu võtta, kuid ta peab esimest ostjat selgelt teavitama, et tema pakkumine ei kehti enam. Kui seda ei tehta, võib ostja hiljem teha tagatisraha, mille võib tingdeponeerimisteenuse pakkuja tingimustel tagasi maksta, kuid temalt võetakse tingdeponeerimistasusid, mida ei tagastata ja mis tekitavad seega kahju, mille eest me ei vastuta.
  Kui ostja ei täida oma pakkumist õigeaegselt ega esita selleks põhjust, ei ole ostjal enam lubatud esitada pakkumisi ühegi racemarketi võrgus nähtava kirje kohta.
  Kui ostja on makse sooritanud ja tingdeponeerimisprotsessi käivitanud, on müüja ja ostja ülesanne arutada täiendavaid üksikasju, müügilepingut, järeletulemist või kohaletoimetamist, mis ei ole racemarketist teadlikud.
 • 11.4. Funktsionaalsust kasutades nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav kõikide kulude, kulude ja kahjude eest, mis võivad tekkida, ning vajadusel kohalike seaduste järgimise eest.
 • 11.5. Müüja vastutab kuulutuse (kirje) õigsuse kinnitamise eest, samas kui ostja peab tutvuma kõigi müügis sisalduvate pakutavate kaupade üksikasjadega. Racemarket ei kuulu müüja ja ostja vahelisse lepingusse ega ole sellega seotud, ei ole teadlik kauba seisukorrast ega kontrolli kasutajate pakutavaid autosid ja osi. Racemarket ei vastuta vaidluste, kaotuste või kahjustuste eest, mis tulenevad müüja esitatud valest kirjeldusest või selle (vale) tõlgetest teistel turgudel.
 • 11.6. Tingdeposiit: mõlema osapoole ("müüja" ja "ostja") kaitsmiseks töödeldakse kõiki makseid aktsepteeritud pakkumiste eest usaldusfondi kaudu ja nende suhtes kehtivad nende nõuded ja tingimused. Pakkumise esitamise või vastuvõtmisega nõustuvad mõlemad pooled, et makse lõpuleviimiseks kasutatakse tingdeponeerimist. Müüjale ei maksta tingdeponeerimistasusid, samas kui ostja peab tasuma esimese sissemaksega tasu 4% ulatuses kokkulepitud müügisummast. Tasusid ei tagastata. Erinevates valuutades makstes võivad summad muutuda vahetuskursi tõttu, mida pakub tingdeponeerimisteenus ja vastavalt nende tingimustele. Kui tingdeponeerimist ei kasutata, on racemarketil õigus saada komisjonitasu 5% ulatuses kokkulepitud summast, mille peab tasuma müüja. Racemarket.net võrk ei vastuta ega ole otseselt seotud ühegi tehinguga, mida töödeldakse läbi usaldusfondi meie võrgu kaudu sõlmitud kokkuleppe tulemusena. Kassaprotsess võib sisaldada racemarketi kaubamärki, sealhulgas legitiimsuse huvides logo, ja väljale „kuni“ kuuluvate kaubamärkide nime, et kaitsta müüja identiteeti, kuid racemarketi võrgustik ei ole kunagi tagatisraha saaja, usaldusfond.
 • 11.7. Kõik vaidlused lahendatakse ostja ja müüja vahel ilma rassiturgu kaasamata.
 • 11.8. Pakkumise vormil esitatud isikuandmeid kasutatakse ainult pakkumise eesmärgil, racemarketi meeskond vaatab need üle ja saadetakse müüjale ning neid ei jagata kolmandatele osapooltele.

Käesolevate Tingimuste ja tingimuste muutmine

Racemarket.net jätab endale õiguse aeg-ajalt muuta neid kasutustingimusi ja -tingimusi. Sellised muudatused jõustuvad viivitamatult veebisaidi erinevate tingimuste postitamisel. Veebisaidi kasutamist jätkates peate selliseid muudatusi aktsepteerima. Seetõttu peate veebisaidi aeg-ajalt kontrollima, et vaadata praeguseid tingimusi ja tingimusi. Neid tingimusi uuendati viimati 1. juulil 2022.


Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitikaga reguleeritakse seda, kuidas racemarket.net kogub, kasutab, säilitab ja avalikustab kasutaja http://etracemarket.net ("Sait") kasutajate (igaüks "Kasutaja") kogutud teave. See privaatsuspoliitikat kohaldatakse saidi ja kõigi racemarket.net pakutavate toodete ja teenuste suhtes....

Isikutuvastusandmed
Me võime Kasutajalt isikuandmeid koguda mitmel erineval viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui kasutajad külastavad meie saiti, registreerivad saidil ja seoses muude meie saidil kättesaadavaks tehtud tegevuste, teenuste, funktsioonide või ressurssidega . Kasutajatel võib vajadusel küsida nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit. Kasutajad võivad siiski külastada meie saiti anonüümselt. Me kogume kasutajatelt isikuandmeid ainult juhul, kui nad edastavad meile sellist teavet vabatahtlikult. Kasutajad võivad alati keelduda isikut tõendava teabe andmisest, välja arvatud see, et see võib takistada neil teatud saidiga seotud tegevustel osaleda. Me võime kasutada põhiteavet, näiteks kasutaja nime ja perekonnanime, mis viitab praegustele kasutajatele meie teenuste reklaamimiseks.

Mitte isikut tuvastav teave
Me võime koguda kasutajatelt isikuandmeteta isikuandmeid, kui nad suhtlevad meie saidiga. Mitte isikut tuvastav teave võib sisaldada brauseri nime, arvuti tüüpi ja tehnilist teavet kasutajate kohta meie saidi jaoks, näiteks operatsioonisüsteemi ja kasutatavaid Interneti-teenuse pakkujaid ning muud sarnast teavet.

Web browser cookies
Meie Sait võib kasutada "küpsiseid", et suurendada kasutajate kogemusi ja jälgida statistikat. Kasutaja veebibrauser asetab oma kõvakettale küpsised, et salvestada neid ja mõnikord jälgida nende kohta teavet. Kasutaja võib valida oma veebibrauseri, et keelata küpsised või hoiatada, kui küpsised saadetakse. Kui nad seda teevad, pidage meeles, et mõned saidi osad võivad ebaõnnestuda.
MANDATORY
NAME ISSUER PURPOSE EXPIRATION
osclass racemarket.net Session cookie, necessary for basic display. Session
 
THIRD PARTY
NAME ISSUER PURPOSE EXPIRATION
cookieconsent_status racemarket.net Used to remember cookie consent decision 1 year
_ga Google Analytics Used to distinguish users. 2 years
_gat Google Analytics Used to throttle request rate. 1 minute
_gid Google Analytics Used to distinguish users. 24 hours
1P_jar, Consent, NID Google Google uses cookies, to contribute to the personalization of the ads in Google properties, like Google search
IDE Doubleclick Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year
test cookie Doubleclick Used to check if the user's browser supports cookies. Session
*Please note that analytics cookies are not enabled on de.racemarket.net, due to the national laws.

Kuidas me kasutame kogutud teavet?
racemarket.net võib koguda ja kasutada kasutajate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
- Parandada klienditeenindust
Teie pakutav teave aitab meil klientide teenindamise taotlustele vastata ja tõhusamalt toetada.
- Meie saidi
parandamine Me võime teie toodete ja teenuste täiustamiseks kasutada tagasisidet.
- perioodiliste e-kirjade saatmine
Võime kasutada e-posti aadressi, et saata vastused nende päringutele, küsimustele ja / või muudele taotlustele.


Kuidas me teie teavet kaitseme?
Võtame vastu sobivad andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavad ning turvameetmed, mis kaitsevad teie isikliku teabe, kasutajanime, parooli, tehinguteabe ja meie saidil salvestatud andmete loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Teie isikuandmete jagamine
Me ei müü, ei kaubelda ega rentida kasutajatele isikuandmeid teistele. Me võime jagada üldist koondatud demograafilist teavet, mis ei ole seotud külastajatele ja kasutajatele isikuandmetega, mis on seotud meie äripartnerite, usaldusväärsete tütarettevõtete ja reklaamijatega ülaltoodud eesmärkidel.

See veebisait kasutab tawk.to, tawk.to, tawk.to rakenduse tawk.to. Tawk.to kasutab küpsiseid külastajate tuvastamiseks ja jälgimiseks. Kõik suhtlus meie ja meie külastajate vahel selles vestluses on üle 128-bitine Secure Socket Layer ja kõik andmed asuvad krüptitud serverites. Vestluslogi võib teie personaalse profiiliga salvestada, et pakkuda suurepärast klienditeenindust.

Onimisteenuste ja veebimajutuse pakkumine
. Selleks, et pakkuda meie veebiteenuseid turvaliselt ja tõhusalt, kasutame ühe või mitme veebihostingu teenusepakkuja teenuseid, kelle serveritest (või nende hallatavatest serveritest) on veebipakkumine kättesaadav. Selleks võime kasutada infrastruktuuri- ja platvormiteenuseid, arvutusvõimsust, salvestusruumi ja andmebaasiteenuseid, samuti turvateenuseid ja tehnilisi hooldusteenuseid.
Andmed, mida töödeldakse hostingupakkumise osutamise raames, võivad hõlmata kogu teavet meie veebipakkumise kasutajate kohta, mis tekib kasutamise ja suhtluse käigus. See hõlmab regulaarselt IP-aadressi, mis on vajalik selleks, et veebipakkumiste sisu saaks edastada brauserile, ning kõiki meie veebipakkumise raames või veebisaitidelt tehtud sissekandeid.
E-posti saatmine ja hosting: Meie kasutatav veebimajutusteenus hõlmab ka e-kirjade saatmist, vastuvõtmist ja säilitamist. Selleks töödeldakse vastuvõtjate ja saatjate aadressid ning e-posti saatmisega seotud lisateave (nt asjaomased teenusepakkujad) ja vastavate e-kirjade sisu. Eespool nimetatud andmeid võidakse töödelda ka SPAMi tuvastamise eesmärgil. Pange tähele, et e-kirju ei saadeta Internetis üldjuhul krüpteeritult. Reeglina krüpteeritakse e-kirjad transiidi käigus, kuid (kui ei kasutata nn otsast lõpuni krüpteerimise meetodit) mitte serverites, kust neid saadetakse ja vastu võetakse. Seetõttu ei saa me võtta mingit vastutust e-kirjade edastamise tee eest saatja ja meie serveris vastuvõtmise vahel.
.

Juurdepääsuandmete ja logifailide kogumine: Me ise (või meie veebimajutuse teenusepakkuja) kogume andmeid iga juurdepääsu kohta serverile (nn. serveri logifailid). Serveri logifailid võivad sisaldada veebilehtede ja failide aadressi ja nime, millele on juurdepääs, juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmemahtu, teateid eduka juurdepääsu kohta, brauseri tüüpi ja versiooni, kasutaja operatsioonisüsteemi, viitaja URL (eelnevalt külastatud lehekülg) ning reeglina IP-aadressi ja taotluse esitanud teenusepakkuja andmeid.
Serveri logifaile võib kasutada ühelt poolt turvalisuse eesmärgil, nt serveri ülekoormuse vältimiseks (eriti kuritarvitavate rünnakute, nn DDoS-rünnakute korral) ja teiselt poolt serverite kasutamise ja stabiilsuse tagamiseks.
Kasutatavad teenused ja teenusepakkujad:

Matomo: Meie analüüsiandmed põhinevad Matomol, mis on juhtiv avatud lähtekoodiga analüütikaplatvorm, mis annab asjakohase ja usaldusväärse ülevaate kasutajate käitumisest. Matomo poolt kogutud andmed ja teave on 100% racemarketi omanduses ja kontrolli all. See tagab vastavuse rangetele privaatsusreeglitele ja seadustele. Matomot kasutab üle 1 000 000 veebisaidi üle maailma, sealhulgas suurettevõtted, VKEd, valitsused ja mittetulundusühingud, ning see vastab GDPR, CNIL, HIPAA, CCPA, LGPD, PECR ja ADPA nõuetele. Kõik saadud andmed on anonüümsed, neid hoitakse meie serverites Sloveenias, ELis ja neile on juurdepääs ainult racemarket'i andmekaitseametnikule. Tagame täieliku GDPR-i vastavuse, kuna andmeid hoitakse turvaliselt ja neid ei kasutata muudel eesmärkidel kui analüütika. Lisateave matomo.org.

Instagram: Sotsiaalvõrgustik; Teenusepakkuja: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; veebisait: https://www.instagram.com; privaatsuspoliitika: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Facebook: sotsiaalvõrgustik; teenusepakkuja: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa; emaettevõtja: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; veebisait: https://www.facebook.com; privaatsuspoliitika: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (andmekaitse taseme tagamine andmete töötlemisel USAs): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; loobumine: reklaamide seaded: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; täiendavad privaatsusteated: Facebooki lehekülgedel isikuandmete ühise töötlemise kokkulepe: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Facebooki lehekülgede privaatsusteated: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

. YouTube: sotsiaalvõrgustik; teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (andmekaitse taseme tagamine andmete töötlemisel USAs): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts: Integreerime teenusepakkuja Google'i kirjatüübid ("Google Fonts"), kusjuures kasutaja andmeid kasutatakse ainult kirjatüüpide kuvamiseks kasutaja brauseris. Integreerimise aluseks on meie õigustatud huvi tehniliselt turvalise, hooldusvaba ja tõhusa kirjatüüpide kasutamise, nende ühetaolise esitamise ning nende integreerimise võimalike litsentsipiirangute arvestamise vastu. Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; veebisait: https://fonts.google.com/; privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (andmekaitse taseme tagamine andmete töötlemisel USAs): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active.

Google Maps: Integreerime teenuse "Google Maps" teenusepakkuja Google kaardid. Töödeldavad andmed võivad sisaldada eelkõige kasutajate IP-aadresse ja asukohaandmeid, mida aga ei koguta ilma nende nõusolekuta (tavaliselt teostatakse nende mobiilseadmete seadistuste raames). Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://maps.google.de; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (andmekaitse taseme tagamine andmete töötlemisel USAs): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active; Opt-out: Opt-out plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklaami kuvamise seaded: https://adssettings.google.com/authenticated.

. ReCaptcha: Integreerime funktsiooni "ReCaptcha" robotite tuvastamiseks, nt andmete sisestamisel veebivormidesse. Inimeste ja robotite eristamiseks hinnatakse kasutajate käitumisandmeid (nt hiire liigutused või päringud). Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://www.google.com/recaptcha/; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (andmekaitse taseme tagamine andmete töötlemisel USAs): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active; Opt-out: Opt-out plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklaami kuvamise seaded: https://adssettings.google.com/authenticated.

Andmesubjektide õigused
. Andmesubjektina on teil GDPRi alusel õigus erinevatele õigustele, mis tulenevad eelkõige art. 15-18 ja 21 GDPR:
- Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub GDPR artikli 6 lõike 1 punktide e või f alusel; see kehtib ka nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi kohta. Kui teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil; see kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud sellise otseturundusega.
. - Õigus nõusolekut tagasi võtta: Teil on õigus igal ajal antud nõusolek tagasi võtta.
- Õigus saada teavet: teil on õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas kõnealuseid andmeid töödeldakse, ja saada teavet nende andmete kohta, samuti lisateavet ja andmete koopiat vastavalt õiguslikele nõuetele.
- Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda vastavalt seadusele teid puudutavate andmete täiendamist või teid puudutavate ebatäpsete andmete parandamist.
- Õigus andmete kustutamisele ja töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda, et teid puudutavad andmed kustutatakse viivitamata või teiseks, vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele, nõuda andmete töötlemise piiramist.
- Õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada teid puudutavad andmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormis vastavalt õiguslikele nõuetele või nõuda nende edastamist teisele vastutavale osapoolele.
- Kaebus järelevalveasutusele: Teil on samuti õigus esitada kooskõlas seadusega kaebus järelevalveasutusele, eelkõige teie alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise koha liikmesriigis, kui te arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub üldmäärust.

Google Adsense
Google võib teenida mõnda reklaami. Google'i DART-küpsise kasutamine võimaldab kasutajatel reklaamide esitamist kasutajatele, lähtudes nende külastusest meie saidile ja muudesse Interneti-saitidesse. DART kasutab "mitte isiklikku tuvastatavat teavet" ja EI jälitama teie isikuandmeid, näiteks teie nime, e-posti aadressi, füüsilist aadressi jne. Võite DART-küpsise kasutamisest loobuda, külastades Google'i reklaami ja sisuvõrgu privaatsust poliitika aadressil http://www.google.com/privacy_ads.html

Affiliate banners
Mõned reklaamibännerid võivad olla siduspartnerid, nende klõpsamisel võidakse teie saidile suunata ja nad võivad oma brauserisse installida küpsise, mis aegub ühe kuu möödudes. Racemarket.net ei tunne siduspartneri saidi sisu ega vastuta toimingute eest, mille teete pärast sinna üleandmist.

Muudatused selles privaatsuspoliitikas ja muudes eeskirjades
racemarket.netil on õigus seda privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada. Kui me seda teeme, vaatame selle lehe alaosas värskendatud kuupäeva. Soovitame kasutajatel sageli seda lehte kontrollida, et teavitada kõiki sellest, kuidas me oma isikliku teabe kaitsmist aitavad. Te tunnistate ja nõustute, et teie kohustus on perioodiliselt läbi vaadata seda privaatsuspoliitikat ja teada saada muudatustest.

Teie nõustute nende tingimustega
Kasutades seda saiti, peate kinnitama oma nõustumist selle poliitikaga. Kui te ei nõustu selle poliitikaga, siis ärge kasutage meie saiti. Saate jätkata saidi kasutamist pärast selle eeskirja muudatuste postitamist, kui peate nende muudatustega nõustuma.

Vaidluste lahendamine Euroopa Komisjon pakub veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Meie e-posti aadressi leiate käesoleva dokumendi lõpust.
Me ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijakohtus.

Vastutus sisu eest
Teenusepakkujana vastutame üldiste seaduste kohaselt meie endi sisu eest nendel lehekülgedel. Me ei ole kohustatud jälgima edastatud või salvestatud teavet ega uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele.
Üldiste seaduste kohased kohustused teabe eemaldamiseks või selle kasutamise blokeerimiseks jäävad kehtima. Vastutus selles osas on siiski võimalik alles alates hetkest, mil konkreetne seaduserikkumine teatavaks saab. Kui me saame sellistest rikkumistest teada, eemaldame asjaomase sisu viivitamatult.

Vastutus linkide eest Meie pakkumine sisaldab linke kolmandate isikute välistele veebisaitidele, mille sisu suhtes meil puudub mõju. Seetõttu ei saa me nende välise sisu eest mingit vastutust võtta. Linkidega seotud veebilehtede sisu eest vastutab alati vastav teenusepakkuja või veebilehtede operaator. Lingitud leheküljed on lingi loomise ajal kontrollitud võimalike õigusrikkumiste suhtes. Ebaseaduslik sisu ei olnud linkimise ajal tuvastatav.
Siiski ei ole lingitud lehekülgede sisu pidev kontroll mõistlik ilma konkreetsete tõenditeta seaduserikkumise kohta. Kui me saame teada rikkumistest, eemaldame sellised lingid viivitamatult.

Copyright Veebilehe operaatorite poolt nendel lehekülgedel loodud sisu ja teosed alluvad riiklikule autoriõiguse seadusele. Sellise materjali paljundamine, töötlemine, levitamine või mis tahes vormis kommertsialiseerimine, mis ületab autoriõiguse seadusega ettenähtud piire, nõuab vastava autori või looja eelnevat kirjalikku nõusolekut. Selle saidi allalaadimine ja koopiate tegemine on lubatud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.
Kuivõrd selle saidi sisu ei ole loodud operaatori poolt, austatakse kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige on kolmandate isikute sisu tähistatud kui selline. Kui teile peaks siiski teatavaks saama autoriõiguste rikkumine, teavitage meid sellest. Kui me saame teada rikkumistest, eemaldame sellise sisu kohe.

Võtke meiega ühendust

Andmekaitseametnik
Jure Krapenc
Ukmarjeva 4
1000 Ljubljana, Slovenia
email: jure@racemarket.net

Kui teil on küsimusi selle privaatsuseeskirjade, selle saidi tavade või teiega suhtlemise kohta selle saidiga, võtke meiega ühendust aadressil:
racemarket.net
info@racemarket.net

Selle dokumendi tõlke tõttu võib tekkida vigu tõlkimisel, mille eest me vabandame. Ametlike reeglite järgi lugege neid inglise keeles racemarket.net-ist
Seda dokumenti uuendati viimati 1. juulil 2022.