Kasutustingimused,
eeskirjad & privaatsus

Enne meie turgude kasutamist lugege hoolikalt läbi järgmised eeskirjad.

1. Sissejuhatus

 • 1.1. Racemarket.net on võidusõiduks mõeldud salastatud reklaami veebisait. Seetõttu ei tohi te avaldada reklaame tavaliste autode, jalgrataste ja seadmete jaoks. Ja mitte, teie Clio 1.0 koos võidusõidu kleebisega ei arvestata võidusõidu reklaamiga.
 • 1.2.Teie veebisaidi kasutamiseks kehtivad järgmised Kasutamistingimused, mida peate aktsepteerima Veebisaidi abil. Kui te ei ole valmis järgima neid tingimusi, peate kohe veebist lahkuma.

2. Autoriõigus

Autoriõigused ja kõik muud Veebisaidil oleva materjali õigused kuuluvad Racemarket.netile või on nendega kaasas õiguste omaniku loal.

3. Keelatud kasutamine

Nõustute veebisaiti mitte kasutama
 • mittekonkureerivate reklaamide postitamiseks. Igapäevaste kasutusautode, jalgrataste ja seadmete reklaamid eemaldatakse ilma ette teatamata. Kui kasutaja postitab eemaldatud reklaami saidil uuesti, saab administraatorilt hoiatus ja selle konto eemaldamiseks on enne selle eemaldamist täpselt 24 tundi aega.
 •     
 • luua andmebaas (elektrooniline või muul viisil), mis sisaldab veebisaidilt allalaaditud või muul viisil saadud materjale, välja arvatud veebisaidil selgesõnaliselt lubatud korral;
 •      
 • Veebisaidil olevate reklaamide levitamiseks või Veebilehe kasutamiseks muudel kaubanduslikel eesmärkidel (mis hõlmavad Veebisaidi kasutamist, et edendada või julgustada teie kaupade / teenuste müüki);
 •     
 • lingid Veebisaidil asetada, kus need lingid kasutavad kasutajaid ebaseadusliku materjali või materjaliga, mis on vastuolus käesolevate tingimustega;
 •     
 • veebisaidilt saadud materjalide edastamiseks või ringlusse laskmiseks kolmandatele isikutele, välja arvatud veebisaidil selgesõnaliselt lubatud juhtudel;
 •     
 • nii, et eemaldada autoriõiguse või kaubamärgi teade (-dokumendid) kõigist nende tingimuste kohaselt tehtud materjalide koopiatest;
 •     
 • levitada mistahes soovimatuid või volitamata reklaame, reklaammaterjale, rämpsposti, rämpsposti, kettkirju, püramiidskeeme või mis tahes muud pakkumisi;
 •     
 • levitada mis tahes materjali, mis sisaldab tarkvara viiruseid või mis tahes muud arvutikoodi, faile või programme, mille eesmärk on katkestada, kahjustada, hävitada või piirata mis tahes arvutitarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsionaalsust;
 •     
 • levitada mis tahes materjale, mis rikuvad või võivad rikkuda mis tahes kolmanda isiku õigusi (sh intellektuaalse omandi õigused) või olla ebaseaduslikud, ähvardavad, laimavad, ebamäärane, ebakindel, solvav, pornograafiline, kuritahtlik, rassilise vihkamise õhutavad, diskrimineerivad, eraelu puutumatust rikkudes, mis võib põhjustada ärritust või ebamugavusi või võib piirata või takistada veebisaidi kasutamist ükskõik millise isiku poolt või mis loob või soodustab käitumist, mida võib pidada kuriteoks või tekitada tsiviilvastutust igas maailma riigis;
 •     
 • levitada mis tahes materjali, mis kahjustab teiste isikute kui teie enda privaatsust või turvalisust;
 •     
 • levitada mis tahes materjale, mis põhjustavad või võivad põhjustada Racemarket.net või selle mis tahes kaubamärgi või tütarettevõtte vaidlustamiseks või mis tahes viisil nende mainet kahjustada;
 •     
 • levitada mistahes materjali, kui Racemarket.net kasutab materjali või Racemarket.net litsentsitud või lubatud kolmandat isikut, mis toob kaasa kolmandate isikute nõuded; või
 •     
 • postitada linke, mis kasutavad kasutajaid materjali, mis on vastuolus mõne eespool nimetatud piiranguga.

3.1. Reklaamireeglid

 • Tavapärased reklaamid ei kaota kehtivust seni, kuni kasutaja märgib müüdud objekte (kui neid on müüdud kategooriasse).
 • Kasutaja ei tohi reklaami muuta ja selle sisu (pealkiri, kirjeldus, pildid ja muud andmed) asendada uue kirjega. Näide: kui kasutaja müüb Subaru Impreza, ei tohi see reklaami muuta (kui Impreza müüdi või mitte) ja asendama Impreza Mitsubishi käigukastiga, kuna seda käsitletakse müüdud esemetena ja eemaldatakse.
 • Tõlked: kuna meie meeskond teeb kõik endast oleneva, et anda täpseid tõlkeid kõigis keeltes, võib see tulla teatud tõlkega seotud vigadesse, mille eest me vabandame. Uue reklaami paigutamisel vältige lühendite (erinevus jne) ja slängi sõnu, kuna see võib põhjustada tõlkeid. Meil on tõlkijad, mitte teie kohalikud mehaanikud.
 • Kui reklaam on makstud ja postitatud, pole teil tagasimakseõigust (isegi kui reklaam eemaldas meie poolt nende tingimuste mittetäitmise tõttu).
 • Punkte ei saa vahetada ega tagasi maksta (teie konto ülejäänud summa).
 • Kõiki päringuid modereeritakse enne nende saatmist müüjale (reklaamitud üksuse omanikule) käsitsi, et vältida kelmuse / rämpsposti saatmist. Esitades päringu igas kuulutuses oleva kontaktivormi kaudu, nõustub kasutaja / külastaja, et tema andmed esitatakse müüjale ja racemarket kasutab neid andmeid ainult selle päringu jaoks ning neid ei jagata ühegi teise kolmanda osapoolega kui müüja.

4. Kasutaja loodud sisu

Veebisaidi lehed, kus saate sisu postitada, on mõeldud teie seadusliku, asjakohase, õiglase ja asjakohase teabe, arvamuste ja kommentaaride mitteäriliseks vahetamiseks. Veebisaidi kasutamine, mis ei vasta nimetatud eesmärkidele, on rangelt keelatud. Veebisaidile mis tahes sisu edastades:
 • 4.1.1. andma Racemarket.net'ile õiguse kasutada sellist sisu ja kogu selles sisalduvat materjali mis tahes eesmärkidel, sealhulgas ilma piiranguteta seda veebisaiti muuta, kopeerida, paljundada, tõlkida, avalikustada, postitada ja / või eemaldada.
 • 4.1.2. tagab Racemarket.netile, et kogu selline sisu vastab punkti 3 sätetele; ja
 • 4.1.3. tunnistavad, et Racemarket.net võib nõuda eespool nimetatud õiguste ja garantiide kinnitamist ning nõustub tegema seda 7 päeva jooksul alates Racemarket.net-i mistahes taotlusest.
 • 4.2. Racemarket.net jätab endale õiguse (kuid mitte kohustus) oma äranägemise järgi keelduda veebisaidi postitatud või kättesaadavaks tehtud sisu muutmisest, selle muutmisest või selle eemaldamisest ilma et peaks seda põhjendama. Siiski ei vaadata Racemarket.net materjale, mida teie või keegi teine ​​Veebisaidile teeb, ja seetõttu, kui meid konkreetselt ei teavitata sisu sisu olemusest, ei saa te eeldada, et Racemarket.net on sellest teadlik. Kui olete vastu Veebilehele paigutatud materjali avaldamisele, võtke palun ühendust Racemarket.net'iga, kasutades veebisaidi lehelt «Kontakt meiega» toodud kontaktandmeid ja võtame kõik vajalikud meetmed.
 • 4.3. Racemarket.net ei võta endale vastutust mis tahes avalduste, materjalide ega muude esildiste eest, mille on esitanud teie või mõni kolmas isik, või nende kahjude või kahjude eest, mis on tekkinud seoses käesolevate Tingimuste rikkumisega.
 • 4.4. võib paigutada reklaame ainult müügiks mõeldud üksikutele esemetele, mitte reklaamida üheaegselt teenuseid või tooteid. Teenuste reklaamimiseks pakume bännerreklaame.

5. Lingid teistelt veebisaitidelt

Võite linkida veebisaidile, kuid rangelt ainult sellepärast, et te ei kopeerige veebisaidi lehti ja järgige järgmisi tingimusi:
 • 5.1.1. te ei loo veebisaiti raami ega ühtki muud brauseri või piirikeskkonda.
 • 5.1.2. te ei viita mingil viisil Racemarket.net-i heakskiidule muud kui tema kirjaliku nõusolekuta või valesti oma suhteid Racemarket.net-iga;
 • 5.1.3. te ei kasuta veebisaidil kuvatud logosid ega kaubamärke ilma Racemarket.neti kirjaliku loata;
 • 5.1.4. te ei lingi veebisaidilt, mis ei kuulu teie omandisse; ja
 • 5.1.5 teie veebisait ei sisalda ebameeldivaid, solvavaid ega vastuolulisi materjale, mis rikuvad mis tahes muu intellektuaalse omandi õigusi või muid õigusi või ei vasta muul viisil kehtivatele seadustele ja määrused.

6. Kaubamärgid

Racemarket.net kaubamärgid (kas registreeritud või registreerimata) ja graafika, logod, disainid, lehtede päised ja nuppudega seotud ikoonid on Racemarket.net intellektuaalomandi õigused ning teie ega teie poolt kasutatavaid segadusesõbralikke versioone ei pruugi olla, sealhulgas (kuid mitte ainult et) mis tahes kaubamärgi ja / või domeeninimede osana ilma Racemarket.net'i eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud selleks, et viidata Racemarket.net'ile ja sellega seotud kaubamärkidele seaduslikult ja heauskselt (ainult).

7. Registreerimine

 • 7.1.Veebisaidi teatud osade juurde pääsemiseks võib Racemarket.net nõuda teid ise registreerima ja teatud teavet. Sellele registreerimisele kohaldatakse konkreetseid registreerimise tingimusi. Kui registreerute, nõustute ka:
 • 7.1.1. esitama tõese, täpse, praeguse ja täieliku teabe enda kohta vastava registreerimisvormi alusel (selline teave on "registreerimisandmed"); ja
 • 7.1.2. säilitage ja uuendage registreerimisandmeid viivitamatult, et need oleksid täielikult ajakohased.
 • 7.2. Kui registreerute veebisaidil, antakse teile kasutajanimi ja parool. Neid konto andmeid peate kasutama ainult teie poolt; kasutajanime ja parooli jagamine mõne teise inimesega või võrgu mitmele kasutajale kättesaadavaks tegemine on rangelt keelatud. Seega nõustute:
 • 7.2.1 säilitage oma kasutajanime ja parooli turvalisus ning võite täielikult vastutama oma veebisaidi kõigi kasutajate ja paroolide kasutamise eest;
 • 7.2.2 teavitama viivitamatult Racemarket.net'it, kui olete saanud teada oma kasutajanime ja parooli omavolilisest kasutamisest või mõne muu turvalisuse rikkumisest, saatnud kuvatud kontaktandmetesse asjakohaselt sõnastatud kirja Veebisaidi leheküljel "võtke meiega ühendust"; ja
 • 7.2.3. veenduge, et olete oma veebisaidi kontolt iga sessiooni lõpus.
 • 7.2.4 racemarket.net ei küsi kunagi teie parooli, kui saadate oma parooli kaudu päringu posti või muude vahendite kaudu, ÄRGE saatke see tagasi, see on tõenäoliselt pettus, mida me ei saa kontrollida. Racemarket.net ei saa ja ei vastuta kahjude, kahjude või kulude eest, mis tulenevad teie nõuetele mittevastavusest.

8. Vastutusest loobumine

 • 8.1. Kuigi Racemarket.net püüab tagada, et veebisait on tavaliselt 24 tundi ööpäevas, võib Internetis esineda võivate vigade, katkestuste ja viivituste tõttu igal ajal. Sellest tulenevalt antakse Veebileht "AS IS" ja "AS AVAILABLE" alusel ilma igasuguste garantiideta ja me ei võta endale mingit vastutust, mis tulenevad võimalike katkestuste olemasolust. Juurdepääs veebisaidile võib ajutiselt ja ilma etteteatamiseta peatada süsteemi rikke, hoolduse või paranduse korral või muul mõistlikul põhjusel.
 • 8.2. Te tunnistate, et samal ajal kui Racemarket.net püüab tagada, et Racemarket.net'i poolt e-posti teel või muul viisil ("Racemarket.net Materjalid") esitatud veebisaidi ja sellega seotud materjalide kohta esitatud teave oleks õige ja täielik, antakse see ainult üldise teabe saamiseks ei ole mõeldud teie konkreetsete nõuete käsitlemiseks ja see ei kujuta Racemarket.net-i mingit nõu ega soovitust. Te tunnistate, et Veebisaidil sisalduv teave ei pruugi kajastada Racemarket.neti või selle tootemargi seisukohti ja arvamusi ning et Racemarket.net Materjalid ei tohiks teile tugineda mis tahes konkreetse investeeringu tegemisel (või sellest hoidumises) või muud äri- või isiklikud otsused ning tunnistavad, et enne sellise otsuse vastuvõtmist tuleb saada erialane nõuanne.
 • 8.3. Te tunnistate, et osa sisu võib esitada kolmandad osapooled ning Racemarket.net ei ole selle täpsust ja täielikkust kontrollinud. Racemarket.net ei vastuta Veebisaidil või Racemarket.net materjalides esitatud teabe mis tahes ebatäpsuse või tegevusetuse eest. Kõik vaikimisi antud garantiid on käesolevatest nõuetest ja nõuetest välja jäetud niivõrd, kuivõrd neid võib seaduse järgi välistada.
 • 8.4. Racemarket.net kasutab mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et veebileht ja Racemarket.net materjalid ei sisalda ega levitata viirusi ega muid pahatahtlikke koode. Siiski on soovitatav, et viirus kontrolliks kõiki selliseid materjale ja kontrolliks regulaarselt viiruste ja muu pahatahtliku koodi olemasolu. Racemarket.net jätab kehtivate seadustega lubatud ulatuses välja kõik vastutuse, mis tulenevad arvutiviiruste või muu Veebisaidilt või Racemarket.net materjalidest pärinevate või lepingutega seotud kahjude või kahjude eest.
 • 8.5. Racemarket.net ei vastuta kahjude ja kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kasumi saamata jäämise eest), mis tulenevad lepingust, õigusrikkumistest või muul viisil teie kasutamisest või suutmatusest kasutada veebisaiti või mis tahes sisu või võetud meetmeid ( või hoiduda selle võtmisest) veebisaidi või selle sisu kasutamise tagajärjel, sealhulgas seoses sisu kasutamisest tulenevate kolmandate isikute õiguste rikkumise, pettuse, surma ja muude kahjudega, mida ei saa välistada ega piirata kohaldatava õiguse alusel. Kõik tehingud ja lepingud ostjate ja müüjate vahel tehakse täielikult omal vastutusel, racemarket.net ei ole neist teadlik, ei kontrolli neid ega vastuta pettuste, pettusenõuete ja muude sarnaste ebamugavuste eest, mis võivad tekkida kahe vahel osapooltele veebisaidi või mis tahes sisu kasutamise tagajärjel.
 • 8.6. Veebilehe viited kolmandate osapoolte veebisaitidele on mõeldud ainult teie mugavuse huvides. Kui kasutate neid linke, lahkute veebisaidilt. Racemarket.net ei ole neid kolmandate osapoolte veebisaite läbi vaadanud ja ei kontrolli ega vastuta nende veebisaitide ega nende sisu ega kättesaadavuse eest. Racemarket.net ei nõustu nendega ega nendega seotud mis tahes materjali ega nende kasutamisega saadud tulemusi. Kui otsustate juurdepääsu mõnele veebisaidiga seotud kolmanda osapoole veebisaidile, teete seda täiesti omal vastutusel. Pange tähele, et Racemarket.net ei anna mingit garantiid, et lingid kolmandate osapoolte saitidele saidil märgistatakse kui sellist.
 • 8.7. Veebisait võib sisaldada linke kolmanda osapoole veebisaitidele, kus saate tooteid osta. Te tunnistate, et kolmanda osapoole veebisaidil ostu sooritamisel sõlmite selle kolmanda osapoolega omal vastutusel lepingu ja Racemarket.net ei vastuta selle lepingu eest. Pidage meeles, et kolmandad osapooled võivad selliseid ostusaite juhtida Veebisaidi nimele viitamisega, kuid see ei tähenda, et Racemarket.net vastutab nende käitumise eest või lepingutega, millega te nendega ühinete.
 • 8.8. Veebisait võib aeg-ajalt sisaldada reklaami ja sponsorlust. Racemarket.net ei vastuta selliste reklaamijate ja sponsorite pakutava materjali sisu ega nende vabatahtlike või seadusjärgsete koodide või sätete järgimise eest. Täpsemalt, Racemarket.net ei anna mingit garantiid, et ta ei võta oma konkurentidelt reklaame ega sponsorlust.

9. Veebilehe ja kasutajahüvitiste peatamine

 • 9.1. Kui Racemarket.net usub, et mingil põhjusel ei järginud ühtegi nendest Tingimustest, võib ta oma äranägemise järgi peatada või tühistada oma juurdepääsu kõigile või mõnele Veebilehele kohe ja ilma eelnevalt teatamata .
 • 9.2. Ilma et see piiraks punkti 10 sätete kohaldamist, nõustute Te võistlema Racemarket.net'iga mis tahes kahjude, kahjude, kulude ja / või kohustuste (sealhulgas kohtukulude) eest, mis tulenevad teie Veebisaidi ja / või Racemarket.net materjalide kasutamine (või kolmanda osapoole poolt teie kasutajanime ja parooli kasutades), sealhulgas eelkõige (kuid mitte ainult) veebisaidil avaldatud avaldused, sissemaksed või muu sisu.
 • 9.3. Kui teie reklaam / reklaamid / konto peatati, pole teil õigus saada tagasimakset juba makstud teenustele ja teie kontole jäänud saldo.

10. Racemarket.neti vastutuse piiramine

 • 10.1. Racemarket.net ei ole vastutav teie eest Racemarket.net'i või selle töötajate tekitatud kahju eest (rohkem reeglis 8.5).

11. Tehke pakkumine

 • 11.1. „Tehke pakkumine” on funktsioon, mida saavad kasutada kasutajad - potentsiaalsed ostjad, et esitada oma pakkumine turul loetletud eseme soetamiseks.
 • 11.2. Funktsionaalsuse kasutamisele kehtivad järgmised punktis 11 kirjeldatud kasutustingimused, millega olete seaduslikult kohustatud nõustuma koos muude klauslitega, mis mõjutavad veebisaidi üldist kasutamist.
 • 11.3. Müüja saab funktsiooni lubada, valides reklaami esitamise või hilisema muutmise ajal valiku „Luba pakkumine”. Funktsionaalsuse lubamisega nõustub müüja järgima punkti 11.2 eeskirju. Kui see on lubatud, saab valitud kirje nupu „tee pakkumine”, mida kasutajad (potentsiaalsed ostjad) saavad kasutada oma pakkumiste esitamiseks loetletud kaupade hankimiseks. Ostjad nõustuvad pakkumist esitades eeskirju järgima. Müüja saab vahekaardil „Pakkumine” vaadata üle kõik oma kasutajakonto siseselt saadud pakkumised ja valida, kas „keelduda” sobimatuks peetavatest või „nõustuda” sobivaga.
  Pärast aktsepteerimist teavitatakse aktsepteeritud pakkumist esitanud ostjat e -posti teel ja tal on kuni 48 tundi aega oma tõsiduse tõestamiseks, kandes kavandatud summa turvalisele deponeerimiskontole. Kui ostja seda ei tee, on müüjal lubatud teine ​​pakkumine (kui see on sobiv) vastu võtta, kuid ta peab esimest ostjat selgelt teavitama, et tema pakkumine ei kehti enam. Kui seda ei tehta, võib ostja hiljem teha tagatisraha, mille võib tingdeponeerimisteenuse pakkuja tingimustel tagasi maksta, kuid temalt võetakse tingdeponeerimistasusid, mida ei tagastata ja mis tekitavad seega kahju, mille eest me ei vastuta.
  Kui ostja ei täida oma pakkumist õigeaegselt ega esita selleks põhjust, ei ole ostjal enam lubatud esitada pakkumisi ühegi racemarketi võrgus nähtava kirje kohta.
  Kui ostja on makse sooritanud ja tingdeponeerimisprotsessi käivitanud, on müüja ja ostja ülesanne arutada täiendavaid üksikasju, müügilepingut, järeletulemist või kohaletoimetamist, mis ei ole racemarketist teadlikud.
 • 11.4. Funktsionaalsust kasutades nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav kõikide kulude, kulude ja kahjude eest, mis võivad tekkida, ning vajadusel kohalike seaduste järgimise eest.
 • 11.5. Müüja vastutab kuulutuse (kirje) õigsuse kinnitamise eest, samas kui ostja peab tutvuma kõigi müügis sisalduvate pakutavate kaupade üksikasjadega. Racemarket ei kuulu müüja ja ostja vahelisse lepingusse ega ole sellega seotud, ei ole teadlik kauba seisukorrast ega kontrolli kasutajate pakutavaid autosid ja osi. Racemarket ei vastuta vaidluste, kaotuste või kahjustuste eest, mis tulenevad müüja esitatud valest kirjeldusest või selle (vale) tõlgetest teistel turgudel.
 • 11.6. Tingdeposiit: mõlema osapoole ("müüja" ja "ostja") kaitsmiseks töödeldakse kõiki makseid aktsepteeritud pakkumiste eest usaldusfondi kaudu ja nende suhtes kehtivad nende nõuded ja tingimused. Pakkumise esitamise või vastuvõtmisega nõustuvad mõlemad pooled, et makse lõpuleviimiseks kasutatakse tingdeponeerimist. Müüjale ei maksta tingdeponeerimistasusid, samas kui ostja peab tasuma esimese sissemaksega tasu 4% ulatuses kokkulepitud müügisummast. Tasusid ei tagastata. Erinevates valuutades makstes võivad summad muutuda vahetuskursi tõttu, mida pakub tingdeponeerimisteenus ja vastavalt nende tingimustele. Kui tingdeponeerimist ei kasutata, on racemarketil õigus saada komisjonitasu 5% ulatuses kokkulepitud summast, mille peab tasuma müüja. Racemarket.net võrk ei vastuta ega ole otseselt seotud ühegi tehinguga, mida töödeldakse läbi usaldusfondi meie võrgu kaudu sõlmitud kokkuleppe tulemusena. Kassaprotsess võib sisaldada racemarketi kaubamärki, sealhulgas legitiimsuse huvides logo, ja väljale „kuni“ kuuluvate kaubamärkide nime, et kaitsta müüja identiteeti, kuid racemarketi võrgustik ei ole kunagi tagatisraha saaja, usaldusfond.
 • 11.7. Kõik vaidlused lahendatakse ostja ja müüja vahel ilma rassiturgu kaasamata.
 • 11.8. Pakkumise vormil esitatud isikuandmeid kasutatakse ainult pakkumise eesmärgil, racemarketi meeskond vaatab need üle ja saadetakse müüjale ning neid ei jagata kolmandatele osapooltele.

Käesolevate Tingimuste ja tingimuste muutmine

Racemarket.net jätab endale õiguse aeg-ajalt muuta neid kasutustingimusi ja -tingimusi. Sellised muudatused jõustuvad viivitamatult veebisaidi erinevate tingimuste postitamisel. Veebisaidi kasutamist jätkates peate selliseid muudatusi aktsepteerima. Seetõttu peate veebisaidi aeg-ajalt kontrollima, et vaadata praeguseid tingimusi ja tingimusi. Neid tingimusi viimati uuendatud 2017. aasta märtsis.


Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitikaga reguleeritakse seda, kuidas racemarket.net kogub, kasutab, säilitab ja avalikustab kasutaja http://etracemarket.net ("Sait") kasutajate (igaüks "Kasutaja") kogutud teave. See privaatsuspoliitikat kohaldatakse saidi ja kõigi racemarket.net pakutavate toodete ja teenuste suhtes....

Isikutuvastusandmed
Me võime Kasutajalt isikuandmeid koguda mitmel erineval viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui kasutajad külastavad meie saiti, registreerivad saidil ja seoses muude meie saidil kättesaadavaks tehtud tegevuste, teenuste, funktsioonide või ressurssidega . Kasutajatel võib vajadusel küsida nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit. Kasutajad võivad siiski külastada meie saiti anonüümselt. Me kogume kasutajatelt isikuandmeid ainult juhul, kui nad edastavad meile sellist teavet vabatahtlikult. Kasutajad võivad alati keelduda isikut tõendava teabe andmisest, välja arvatud see, et see võib takistada neil teatud saidiga seotud tegevustel osaleda. Me võime kasutada põhiteavet, näiteks kasutaja nime ja perekonnanime, mis viitab praegustele kasutajatele meie teenuste reklaamimiseks.

Mitte isikut tuvastav teave
Me võime koguda kasutajatelt isikuandmeteta isikuandmeid, kui nad suhtlevad meie saidiga. Mitte isikut tuvastav teave võib sisaldada brauseri nime, arvuti tüüpi ja tehnilist teavet kasutajate kohta meie saidi jaoks, näiteks operatsioonisüsteemi ja kasutatavaid Interneti-teenuse pakkujaid ning muud sarnast teavet.

Web browser cookies
Meie Sait võib kasutada "küpsiseid", et suurendada kasutajate kogemusi ja jälgida statistikat. Kasutaja veebibrauser asetab oma kõvakettale küpsised, et salvestada neid ja mõnikord jälgida nende kohta teavet. Kasutaja võib valida oma veebibrauseri, et keelata küpsised või hoiatada, kui küpsised saadetakse. Kui nad seda teevad, pidage meeles, et mõned saidi osad võivad ebaõnnestuda.

Kuidas me kasutame kogutud teavet?
racemarket.net võib koguda ja kasutada kasutajate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
- Parandada klienditeenindust
Teie pakutav teave aitab meil klientide teenindamise taotlustele vastata ja tõhusamalt toetada.
- Meie saidi
parandamine Me võime teie toodete ja teenuste täiustamiseks kasutada tagasisidet.
- perioodiliste e-kirjade saatmine
Võime kasutada e-posti aadressi, et saata vastused nende päringutele, küsimustele ja / või muudele taotlustele.


Kuidas me teie teavet kaitseme?
Võtame vastu sobivad andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavad ning turvameetmed, mis kaitsevad teie isikliku teabe, kasutajanime, parooli, tehinguteabe ja meie saidil salvestatud andmete loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Teie isikuandmete jagamine
Me ei müü, ei kaubelda ega rentida kasutajatele isikuandmeid teistele. Me võime jagada üldist koondatud demograafilist teavet, mis ei ole seotud külastajatele ja kasutajatele isikuandmetega, mis on seotud meie äripartnerite, usaldusväärsete tütarettevõtete ja reklaamijatega ülaltoodud eesmärkidel.

See veebisait kasutab tawk.to, tawk.to, tawk.to rakenduse tawk.to. Tawk.to kasutab küpsiseid külastajate tuvastamiseks ja jälgimiseks. Kõik suhtlus meie ja meie külastajate vahel selles vestluses on üle 128-bitine Secure Socket Layer ja kõik andmed asuvad krüptitud serverites. Vestluslogi võib teie personaalse profiiliga salvestada, et pakkuda suurepärast klienditeenindust.

Google Adsense
Google võib teenida mõnda reklaami. Google'i DART-küpsise kasutamine võimaldab kasutajatel reklaamide esitamist kasutajatele, lähtudes nende külastusest meie saidile ja muudesse Interneti-saitidesse. DART kasutab "mitte isiklikku tuvastatavat teavet" ja EI jälitama teie isikuandmeid, näiteks teie nime, e-posti aadressi, füüsilist aadressi jne. Võite DART-küpsise kasutamisest loobuda, külastades Google'i reklaami ja sisuvõrgu privaatsust poliitika aadressil http://www.google.com/privacy_ads.html

Affiliate banners
Mõned reklaamibännerid võivad olla siduspartnerid, nende klõpsamisel võidakse teie saidile suunata ja nad võivad oma brauserisse installida küpsise, mis aegub ühe kuu möödudes. Racemarket.net ei tunne siduspartneri saidi sisu ega vastuta toimingute eest, mille teete pärast sinna üleandmist.

Muudatused selles privaatsuspoliitikas ja muudes eeskirjades
racemarket.netil on õigus seda privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada. Kui me seda teeme, vaatame selle lehe alaosas värskendatud kuupäeva. Soovitame kasutajatel sageli seda lehte kontrollida, et teavitada kõiki sellest, kuidas me oma isikliku teabe kaitsmist aitavad. Te tunnistate ja nõustute, et teie kohustus on perioodiliselt läbi vaadata seda privaatsuspoliitikat ja teada saada muudatustest.

Teie nõustute nende tingimustega
Kasutades seda saiti, peate kinnitama oma nõustumist selle poliitikaga. Kui te ei nõustu selle poliitikaga, siis ärge kasutage meie saiti. Saate jätkata saidi kasutamist pärast selle eeskirja muudatuste postitamist, kui peate nende muudatustega nõustuma.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi selle privaatsuseeskirjade, selle saidi tavade või teiega suhtlemise kohta selle saidiga, võtke meiega ühendust aadressil:
racemarket.net
info@racemarket.net

Selle dokumendi tõlke tõttu võib tekkida vigu tõlkimisel, mille eest me vabandame. Ametlike reeglite järgi lugege neid inglise keeles racemarket.net-ist
Seda dokumenti värskendati viimati 1. märtsil 2017